De volgende handvatten gelden om de voorgestelde interkerkelijke beweging richting te geven:

Missie: het gestalte willen geven aan onze roeping te werken aan de eenheid waarom de Here Jezus in Johannes 17:22 heeft gebeden ”opdat zij één zijn”, primair binnen katholiek-gereformeerd Nijkerk.

Visie: eenheid is ”eenheid in verscheidenheid”. We zijn aan elkaar gegeven. We kiezen ervoor het geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren, waarbij het geloofsgesprek een belangrijke rol vervult. Hieruit spreekt ook een missionair verlangen.

Kernwaarden: deze geven sturing aan het type en de inhoud van de activiteiten:

1. Bescheiden in afhankelijkheid;

2. Navolging;

3. Verbinding (bruggen bouwen).