Wat bindt ons als kerken? De Bijbel als Gods woord!